středa 28. prosince 2011

Používání autosedaček ve vozidlech taxi.

Kolem používání resp. nepoužívání dětských autosedaček ve vozidlech taxi kolují ve veřejnosti často zkreslené informace. Tuto problematiku upravuje Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Ten v § 6, odst. 4 stanovuje výjimku v používání dětských autosedaček ve vozech taxí při jízdě v obci.

Umísťovat dítě do autosedačky jako maminka na obrázku tedy v taxíku nemusíte, jsou-li splněny podmínky, že se jedná o výkon taxislužby, jde o jízdu v obci, dítě nesedí na sedadle vedle řidiče a je připoutáno bezpečnostními pásy.